WAT IS

DE WERKWIJZE

Oriënterend gesprek: Dit is een vrijblijvend gesprek om u te informeren over psychomotorische kindertherapie en om met mij kennis te maken.

 

Anamnesegesprek: Hierin wordt met u als ouders uitgebreid de ontwikkeling en problematiek (hulpvraag) van uw kind besproken. Ook worden alle psychologische, school- en eventuele medische gegevens van uw kind verzameld.

 

Psychomotorisch onderzoek: Het kind komt vier keer 50 minuten voor psychomotorisch onderzoek in de praktijkruimte. Indien nodig is er ook een observatie op school en/of thuis. Het gedrag wordt in kaart gebracht en op verschillende aspecten geanalyseerd, nl. motorisch, emotioneel, sociaal en cognitief. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg en leefomgeving van het kind. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van problematiek.

 

Rapportage en behandeladvies: Een onderzoeksrapport met een persoonlijk advies sluit de onderzoeksfase af. In een gesprek met ouders wordt het onderzoeksrapport besproken. Als ouders/verzorgers hiermee instemmen stel ik een individueel behandelplan op en kan de therapie starten. Soms volgt er echter een verwijzing naar een andere vorm van behandelen of is (eerst) verder onderzoek wenselijk.

 

De therapie:
De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie is wekelijks een uur in de praktijkruimte.

 

Tussentijds overleg: Regelmatig vindt tussentijds overleg plaats met de ouders/ verzorgers over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die zij bij het kind zien. Ook anderen die het kind begeleiden kunnen worden betrokken bij het proces (waaronder school).

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.