WAT IS

PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

Psychomotorische kindertherapie is een therapie waarbinnen bewegen centraal staat voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar, die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

 

In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. De therapie biedt kinderen de mogelijkheid om negatieve ervaringen te verwerken, nieuwe ervaring op te doen en ander gedrag te laten zien. Startpunt in de therapie is het werken vanuit de sterke kanten van het kind en acceptatie van zijn eigenheid.

 

De therapeut helpt het kind de individuele kwaliteiten naar boven te halen waardoor het kind ondervindt wat het allemaal kan. De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien. Doordat er ervaringsgericht gewerkt wordt krijgt het kind de ruimte om in een veilige omgeving zichzelf te uiten. Het kind hoeft het niet te verwoorden wat het voelt of denkt maar laat dit zien in de beweging en het spoor wat deze beweging achter zich laat. Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en kan bij ervaringen komen waar de ontwikkeling is vastgelopen. De therapeut helpt het kind om zich bewust te worden van deze ervaringen, door woorden aan zijn uitingen te geven. Het kind kan dit gebruiken om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het eigen functioneren of om het in het dagelijks leven veranderingen aan te brengen. Hierdoor leert het kind veel over zichzelf bijvoorbeeld wat het kan of hoe hij beweegt maar ook hoe het voelt in het lichaam.

 

De kracht van het kind gaan we inzetten om de zwakkere kanten te ontwikkelen. Het kind ontwikkeld door het letterlijk te ervaren. Ervaren dat het anders kan, adequater en hoe dat dan voelt!

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

 

Door met de ouders van het kind samen te werken wordt dit proces ondersteund en zorgt het ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.