PMGT

PSYCHOMOTORISCHE GEZINSTHERAPIE

Gezinspmt is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen.

 

PMGT is een ervaringsgerichte therapie voor gezinnen en maakt gebruik van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende van PMGT is dat gezinsleden niet zozeer met elkaar hoeven te praten over de zorgen die er zijn, maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ze nieuwe ervaringen op doen en oefenen met alternatieve en meer helpende manieren van omgaan met elkaar.

Diverse thema’s voor de PMGT zijn:

  • weer meer onderling plezier en ontspanning ervaren
  • zicht krijgen op de krachten en mogelijkheden van het gezin
  • werken aan vastzittende, niet helpende gezinspatronen en gezinsrollen
  • de samenwerking tussen ouders of tussen andere subsystemen verstevigen
  • meer zicht krijgen op de eigen belevingswereld en die van de ander
  • werken aan het vertrouwen en de onderlinge (hechtings-) relatie

 


De structuur van de PMGT wordt gekenmerkt door een drietal stappen; het startgesprek, de sessies in de bewegingsruimte en een evaluatie moment.

 

Meestal is het wenselijk om met het hele gezin te werken. Toch kan het zo zijn dat de therapeuten samen met het gezin tot een andere keuze komen en dat een deel van het gezin naar de PMGT komt.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.