IK BEN

LIANNE DE JONG

Ik ben Lianne de Jong, getrouwd met Johan en moeder van 2 zoons.
Ik ben de PMKT opleiding gaan volgen, omdat ik kinderen op school, toen ik nog werkzaam was als leerkracht, zag worstelen met zichzelf en de omgeving. In de klas was ik gericht op de groep kinderen. Mijn verlangen werd om kinderen individueel te begeleiden en zichzelf en hun kwaliteiten te (her)ontdekken en ontwikkelen. Ze laten ervaren dat ze er mogen zijn, zoals ze zijn. Ook al betekent dat wel eens, dat je “anders” dan anderen bent. Hierdoor groeit zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld. Veiligheid, voorspelbaarheid en acceptatie is al ruim 10 jaar mijn uitgangspunt in de therapie.

 

Zoals in de therapie kinderen nieuwe ervaringen opdoen, wil ik dat zelf ook. Ik zorg ervoor dat ik nieuwe informatie vergaar door het volgen van cursussen, intervisie en supervisie die mijn kennis en kunde verbreden en verdiepen.

OPLEIDINGEN:

PABO

PMKT bij Le Bon Depart

Griefelen

PSBK

ARVT

PMT voor het gezin

Brain Blocks

Reflexintegratie

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.