VOOR WIE IS

PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

Is uw kind om de één of andere reden uit zijn/haar evenwicht geraakt en lijkt het vast te gaan lopen in zijn/haar ontwikkeling?

 

Sluimert er al langer een gedragsprobleem en maakt u zich steeds meer ongerust? Wordt de situatie thuis steeds moeilijker en ziet u het regelmatig niet meer zitten? Of gaat het thuis wel goed, maar komen er ongeruste berichten vanuit school?

 

Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende kenmerken.

 

Sociaal/emotioneel gedrag
* negatief zelfbeeld
* weinig zelfvertrouwen
* moeilijk contact maken en/of onderhouden
* (faal-) angst
* gespannenheid
* agressief of teruggetrokken gedrag
* affect- regulatieproblemen

 

Motorisch gedrag

* problemen met motorische basisvaardigheden
* onhandig, houterig bewegen
* weinig lichaamsbesef
* overbeweeglijkheid
* passiviteit (leidend tot obesitas)
* problemen met de fijne motoriek
* sensorische problemen

 

Cognitief gedrag

* concentratieproblemen
* planningsproblemen
* impulsiviteit
* informatieverwerkingsproblemen

 

Kinderen kunnen vast lopen in hun ontwikkeling ten gevolgen van

* een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (PDD-NOS, Syndroom van Asperger, MCDD)
* hechtingsproblematiek
* overige psychiatrische aandoeningen
* een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik,

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

 

Door met de ouders van het kind samen te werken wordt dit proces ondersteund en zorgt het ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.