VOOR WIE IS

PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

Is uw kind om de één of andere reden uit zijn/haar evenwicht geraakt en lijkt het vast te gaan lopen in zijn/haar ontwikkeling?

 

Sluimert er al langer een gedragsprobleem en maakt u zich steeds meer ongerust? Wordt de situatie thuis steeds moeilijker en ziet u het regelmatig niet meer zitten? Of gaat het thuis wel goed, maar komen er ongeruste berichten vanuit school?

 

Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende kenmerken.

 

Sociaal/emotioneel gedrag
* negatief zelfbeeld
* weinig zelfvertrouwen
* moeilijk contact maken en/of onderhouden
* (faal-) angst
* gespannenheid
* agressief of teruggetrokken gedrag
* affect- regulatieproblemen

 

Motorisch gedrag

* problemen met motorische basisvaardigheden
* onhandig, houterig bewegen
* weinig lichaamsbesef
* overbeweeglijkheid
* passiviteit (leidend tot obesitas)
* problemen met de fijne motoriek
* sensorische problemen

 

Cognitief gedrag

* concentratieproblemen
* planningsproblemen
* impulsiviteit
* informatieverwerkingsproblemen

 

Kinderen kunnen vast lopen in hun ontwikkeling ten gevolgen van

* een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (PDD-NOS, Syndroom van Asperger, MCDD)
* hechtingsproblematiek
* overige psychiatrische aandoeningen
* een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik,

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

 

Door met de ouders van het kind samen te werken wordt dit proces ondersteund en zorgt het ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

UIT DE PRAKTIJK

 

Sinds 2013 begeleidde Lianne mijn zoon, die het Down Syndroom heeft. Een voorwaarde voor mij was, dat mijn zoon met veel plezier naar Lianne toe wilde gaan en dat is gelukt. Het was zijn favoriete begeleider/therapeut. De hulpvraag was o.a. zijn zelfvertrouwen vergroten, het aangaan van sociale contacten, hulp vragen, vragen stellen, een gesprek voeren, je grenzen aangeven; kortom hulp bij sociale en communicatieve vaardigheden. Lianne heeft eerst gezorgd voor een goede basis: vertrouwen en veiligheid bieden. Dat is zeker gelukt en vanuit deze basis heeft ze dit alles geoefend op een speelse manier, waarbij zij de regie had (o.a. dmv tekeningen, handpoppen, toneelstukjes, spelletjes) en ook daadwerkelijk in de praktijk oefenen. Het blijft nog wel lastig voor hem, maar als ik aan hem vraag, vraag even aan de winkelbediende waar bv boter ligt, dan hoor ik hem zeggen: denk aan Lianne, gedraag je als een koning, rechtop staan, aankijken, aandacht vragen en dan stelt hij de vraag. Zonder haar begeleiding was hij nooit zo ver gekomen. Hij vond het altijd fijn om naar haar toe te gaan en dat wil ook wel iets zeggen over Lianne.

 

In juli 2018 is hij van school gekomen. omdat hij ondertussen al 18 geworden was met als gevolg dat hij niet meer naar haar toegaat en dat vindt hij erg jammer. Hij gaat nu wonen, werken en leren in een instelling. Dit is een grote verandering voor hem, waarover ook Lianne met hem diverse malen gesproken heeft wat dit inhield en wat hij kon verwachten. Ook al is de therapie gestopt bij haar, alsnog  is zij bereid om in “crisissituaties” hulp te bieden of als je denkt, het zou toch weer eventjes goed zijn om haar te bezoeken, dan kan dit ook, wat een geruststellende gedachte voor mij is.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen.